Fäbodavägens info

Jakobstad ordnade en informell förevisning av den nya vägplanen för Fäbodavägen, som nu är framlagt till påseende. Presentationen skedde på torsdag den 5.10 kl. 18 i Jakobstads gymnasium.

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra en anmärkning med anledning av planen. (27 § i lagen om trafiksystem och landsvägar). Anmärkningen ska göras före utgången av den tid under vilken planen är framlagd, senast 27.10.2023. Anmärkningen kan göras på adressen https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/rfbc/nahtavillaolo eller genom att skicka den till NTM-centralen i Södra Österbotten registratorskontor på adressen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Till en anmärkning som skickas till registratorskontoret ska EPOELY/2648/2020 bifogas.

Materialet till vägplan fås också via länken nedan.

https://vayliensuunnittelu.fi/sv/s/rfbc/nahtavillaolo