Förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan / Österleden.

Jakobsgatans / Österledens norrgående trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan – Stationsvägen.
Trafiken styrs via Trädgårdsgatan – Choraeusgatan – Stationsvägen
eller via Pedersvägen – Östra Ringvägen – Fabriksgatan – Stationsvägen (Obs! Maximihöjd 3,7 m)
Trafiken till busstationen ordnas från södergående fil till endera infart.

Sundström Ab Oy Emil Hagman 0442984115