Fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet

Jakobstads Vatten informerar om fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet p.g.a. dålig råvattenkvalité. Den dåliga råvattenkvalitén beror i sin tur på den höga vattennivån i Esse å. Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar järn i dricksvatten ingen betydande hälsorisk utan höga järnkoncentrationer kan främst irritera magen. Vattnet kan användas normalt, men kan missfärga bl.a. vittvätt. Vi beklagar situationen och gör vårt bästa för att åtgärda den med bl.a. spolning av vattenledningsnätet.