Jakobstads Vatten informerar

Jakobstads Vatten beklagar att det fortfarande förekommer driftstörningar som orsakar smak- och missfärgningar av dricksvattnet.

Vattnet är fortfarande drickbart. Järnhalten i vattnet är fortsättningsvis högre än den rekommenderade nivån men enligt institutet för hälsa- och välfärd orsakar förhöjda järnhalter ingen betydande hälsorisk.

Trots detta kommer vi, i samarbete med grannkommunernas vattentjänstverk, erbjuda dricksvatten ur tankbilar idag 15.10 vid torget ca 17-21 ikväll, eller så långt som lagret räcker. Under morgondagen kommer vi fortsätta utdelningen av dricksvatten vid torget. Mera info om morgondagen kommer senare.

Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl.