Jakobstads Vatten informerar 16.10

Till följd av den förändrade smaken och färgen på vattnet så erbjuder vattenverket dricksvatten från grannkommunerna ur tankbilar vid torget och har bemanning där idag måndagen den 16.10.2023 fram till kl. 16. På kvällen är det fortfarande möjligt att hämta vatten från tankbilarna med egna kärl fastän där inte finns vattenverkets personal.

Vattenverkets dejour kommer dock att med jämna mellanrum granska att tankarna inte går tomma.

Planen är att erbjuda vatten vid torget tills situationen förbättras. I morgon tisdag är personalen igen på plats för att dela ut vatten kl. 9-16. Övriga tider gäller självbetjäning. Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl.

Österbottens välfärdsområde påminner om att om användning och drickande av vatten orsakar till exempel magbesvär, behöver personen inte nödvändigtvis vård. Österbottens välfärdsområde uppmanar att ringa nummer 116117 innan man söker sig till jourvården.