Jakobstads Vatten informerar 19.10

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart på sjunkande, men fortfarande är värdet aningen över målsättningen. Spolningar pågår runtom i staden för att även sänka järnhalten i ledningsnätets vatten.

Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter som självbetjäning dagligen 07:30-20:00 tills läget återgår till det normala. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att förhindra frysrisken.