Jakobstads Vatten informerar 20.10

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart under målsättningen, provresultaten från driftskontrollen visar 0,07 mg/l medan målnivån är under 0,2 mg/l. Arbetet övergår nu till att få bort järnet ur ledningsnätet.

Fastän vattnet som nu produceras är av fullgod kvalitét kommer det troligen att dröja ännu några dagar innan de flesta kunder har bra vatten i kranen. Vattenkvalitén kommer att förbättras runtom i staden i olika takt, vilket betyder att vissa kunder kommer att se en förbättring tidigare än andra.

På grund av detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta som självbetjäning över helgen 10:00-20:00. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att minska frysrisken.