Jakobstads Vatten informerar 23.10

Jakobstads Vatten har idag tagit prover ute i ledningsnätet och järnhalten på vattnet varierade mellan 0,07-0,32 mg/l. Målnivån för järn i dricksvatten är 0,2mg/l.

Detta tyder på att fastän vattnet redan nått målnivån ställvist i ledningsnätet så finns det ännu ställen där järnhalten är förhöjd. Vattenkvalitén kommer att förbättras runtom i staden i olika takt, vilket betyder att vissa kunder kommer att se en förbättring tidigare än andra.

På grund av detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta som självbetjäning kl. 10:00-20:00 ännu fram till onsdag. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att minska frysrisken.

Jakobstads Vatten meddelar nästa gång om vattenkvalitén på onsdag eftermiddag.