Jakobstads Vatten informerar 25.10

Jakobstads Vatten har idag tagit prover på vattnets järnhalt i olika delar av ledningsnätet. På basen av provtagningarna är vattnets järnhalt i största delen av staden under målnivån, men på vissa ställen överskrider värden lite. Spolning av ledningsnätet runtom i staden pågår.

Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Enligt Institutet för hälsa- och välfärd samt hälsoskyddsmyndigheten orsakar förhöjda järnhalter ingen betydande hälsorisk.

Trots detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta tills störningssituationen är över. Jakobstads Vatten meddelar nästa gång om vattenkvalitén på torsdag 26.10.