Jakobstads Vatten informerar 26.10

Jakobstads Vatten informerar 26.10

Spolning av ledningsnätet pågår för att sänka järnhalten i vattnet under målsättningsvärdet över hela staden. Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter över helgen. Jakobstads Vatten beklagar störningarna och meddelar nästa gång om vattenkvalitén på måndag 30.10.