Jakobstads Vatten informerar om läget

Järnhalten på utgående vatten från vattenverket är fortfarande förhöjd. Vattenutdelningen ur kärror på torget fortsätter och nu har även en till utdelningspunkt möjliggjorts.

På Företagarvägen 24 har nu en vattenpunkt byggts som levererar vatten från Pedersöre. Vattenkranarna finns intill vändningsplan i slutet av vägen.

Personer som använder sig av punkten ombeds att inte störa företagens verksamhet på området genom att blockera deras utfarter eller använda sig av deras parkeringar. Även vägen bör lämnas öppen för trafik.