Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

P.g.a den rådande situationen med för höga järnhalter i Jakobstads Vattens dricksvatten kommer Miljöhälsan Kallan att ta sju (7) st. myndighetsprover på olika provtagningsplatser imorgon måndag den 16.10.2023. Förutom järnhalten kommer även mikrobiologiska parametrar att analyseras ur dricksvattnet.

Enligt förordningen om kvaliteten på hushållsvatten (1352/2015) finns det för järn ett kvalitetsmål på 200 µg/l. I myndighetsprovet som togs den 25.9.2023 var järnhalten 110 µg/l. Måndagen den 9.10.2023 togs det senaste myndighetsprovet. Provresultatet för järn är inte klart ännu. Det förekom inga avvikelser gällande de mikrobiologiska parametrarna.

Enligt den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds sidor orsakar järn i hushållsvatten smak- och lukt-relaterade olägenheter och höga järnhalter kan irritera magen.

I skrivande stund har det inte till Miljöhälsan Kallans kännedom kommit någon information om att det skulle förekomma en epidemi relaterad till den rådande störningssituationen.

Mer information:

Chef för miljöhälsovården Annika Porthin, tfn 050 502 2049

Hälsoinspektör Outi Fränti, tfn 050 362 3478