Jakobstads Vattens störningssituation – Miljöhälsan Kallan meddelar

Måndagen den 16.10.2023 tog Miljöhälsan Kallan sju (7) myndighetsprov av Jakobstads Vattens hushållsvatten. Det förekommer INTE E.coli och INTE heller koliforma bakterier i proverna.

Direktlänk till sidan med testresultat på Miljöhälsan Kallans hemsida https://www.pedersore.fi/…/milj…/haelsoskydd/hushallsvatten/

Analysresultaten för bl.a. järn och enterokocker förväntas vara klara under torsdagen 19.10.2023.

Vi följer fortsättningsvis med hur situationen utvecklar sig.

Mer information:

Chef för miljöhälsovården Annika Porthin, tfn 050 502 2049

Hälsoinspektör Outi Fränti, tfn 050 362 3478