Järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt

På grund av den dåliga råvattenkvalitetén och servicearbeten vid vattenverket har tyvärr störningar i driften uppstått. Till följd av detta är järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt. Således kan vattnet ställvist ha avvikande färg och smak. Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar järn i dricksvatten ingen betydande hälsorisk utan höga järnkoncentrationer kan främst irritera magen.

Vi gör vårt bästa för att åtgärda situationen så fort som möjligt.