Kandidater till följande ungdomsfullmäktige

DU SOM ÄR UNG, VILL DU PÅVERKA?

Kandidatnomineringen till ungdomsfullmäktige i Jakobstad pågår 30.10-12.11.2023.

– Vi söker efter kandidater till följande ungdomsfullmäktige för perioden 2024-2025

– Vi söker kandidater som vill vara med och påverka saker som berör ungdomar

– kandidaten bör vara:

  • Minst 13 år men inte ännu 20 år
  • Jakobstadsbo eller studera i Jakobstad
  • ANMÄL DIG under tiden 30.10-12.11.2023

Ungdomsbyrån i Jakobstad, Jakobsgatan 9 eller per telefon 044 785 1567 eller via e-post: tiina.hoyla-mannisto@jakobstad.fi