På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden

Jakobsgatans/Österledens trafik stängs av mellan korsningarna Trädgårdsgatan – Köpmansgatan och vid Trädgårdsgatans korsning.

Trädgårdsgatan – Köpmansgatan 10.11-20.11:

Trafiken styrs via

  • alt 1: Trädgårdsgatan – Choraeusgatan – Stationsvägen eller via
  • alt 2: Pedersvägen – Östra Ringvägen – Fabriksgatan – Stationsvägen (Obs! Maximihöjd 3,7 m)

Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart.

Vid Trädgårdsgatans korsning 20.11-24.11:

Trafiken styrs via

  • alt 1: Nya Bennäsvägen – Västerleden – Vasavägen/Parentesen – Trädgårdsgatan – Choraeusgatan – Stationsvägen eller via
  • alt 2: Pedersvägen – Östra Ringvägen – Fabriksgatan – Stationsvägen (Obs! Maximihöjd 3,7 m)

Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart.

Mera information:

Sundström Ab Oy, Emil Hagman, tfn 044 2984115