Invånarenkät om Jakobstads parkeringsstrategi

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och en plan för att utveckla parkeringen i framtiden. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum. Som utgångspunkt för strategin vill man bland dem som rör sig i Jakobstad kartlägga tankar om utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter.

Man kan svara på enkäten från den här länken: https://new.maptionnaire.com/q/7ld7ylb44hw9 fram till 21.1.2024

Mera information fås av Laura Mansikkamäki, laura.mansikkamaki@afry.com Harri Kotimäki, harri.kotimaki@jakobstad.fi