Jakobstad vald till Kulturpärla 2024

En internationell jury har tillkännagett vilka städer som tilldelats Baltic Sea Region (BSR)-titeln Kulturpärlor för år 2024. Städerna Jakobstad (Finland), Svendborg (Danmark), Kiel (Tyskland) och Rūjiena (Lettland) valdes ut bland 12 kandidater från länderna i Östersjöregionen. Dessa städer har utarbetat handlingsplaner för kultur och social motståndskraft som strävar efter att göra sina städer mer motståndskraftiga genom kultur och kreativitet.

Jakobstads ansökan, som i korthet går ut på att involvera stadens invånare och kulturföreningar i den framtida användningen av det gamla brandkårshuset, ansågs som en av de mest kärnfulla och övertygande handlingsplanerna och valdes ut av en internationell jury bestående av experter inom social resiliens, stadsplanering, konst och kultur. I denna jury ingick också representanter från pan-baltiska och europeiska organisationer och nätverk av städer.

”Vi är djupt imponerade av det engagemang varje stad har visat i tävlingen. Deras kreativa och inkluderande tillvägagångssätt för att stärka social motståndskraft har överträffat våra förväntningar”, säger Felix Schartner Giertta, BSR Cultural Pearls projektledare som representerar huvudpartnerrådet för Östersjöstaternas sekretariat. ”Att ta till sig kraften i kultur och kreativitet som ett medel för att engagera, inspirera och koppla samman människor är kärnan i detta initiativ och vi är glada över att nu se deras handlingsplaner förverkligas tillsammans med invånarna i dessa städer,” tillägger han.

Päivi Rosnell, chef för kultur- och fritidstjänster och utvecklingschef Johan Lithén, är de som jobbat mest med Jakobstads ansökan, men många andra inom staden och även representanter för föreningar, har bidragit till helheten.

– Det är en fin och spännande möjlighet att tillsammans med invånarna utveckla kulturutbudet i staden enligt lågtröskelprincipen. Varje invånare är en pärla, säger Rosnell.

Staden Jakobstad ska nu tillsammans med Svendborg, Kiel och Rūjiena anmäla sig till ett årslångt Kulturpärlprogram. Detta inkluderar mentorskap för att stödja genomförandet av handlingsplanen, kapacitetsuppbyggnad med expertinsatser och nätverkande, internationellt utbyte och en färdig modell för upphandling av tjänsteleverantörer från den lokala kultur- och kreativa sektorn, som omfattas av projektet.

– Vi har en plan om hur vi kommer att framskrida med vår idé och vi kommer inom kort att informera mer om hur vi nu kommer att gå vidare och sätta planerna i verket, säger Lithén.

BSR Cultural Pearls är en titel för städer och kommuner som ger prisbelönta kandidater ett program för att stärka deras förmåga att använda kultur för att bygga social motståndskraft. Genom att engagera och involvera sina medborgare, förbättra livskvaliteten, främja en känsla av tillhörighet och bygga förtroende, strävar de efter att göra sina samhällen starkare och mer motståndskraftiga. Projektet samfinansieras av Interreg BSR-programmet och nästa utlysning kommer att vara öppen i april 2024.

Mera information: Päivi Rosnell, chef för kultur- och fritidstjänster, tel. 044 785 1249, paivi.rosnell@jakobstad.fi Johan Lithén, utvecklingschef, tel. 044 785 1653, johan.lithen@jakobstad.fi