Alholmsbussen trafikerar 15.1-15.3.2024

Staden Jakobstad är med i ett utvecklingsprojekt finansierat av Traficom och ett av utvecklingsområdena är att utveckla kollektivtrafik för arbetstagare. Alholmenbussen är ett resultat av detta projekt och företagen i Alholmen har genom intervjuer och personalenkäter medutvecklat både rutten, tidsschemat och biljettpriserna tillsammans med Ingsva och staden.

Läs mer:
https://www.ingsva.fi/alholmsbussen/