Enkät till företag om parkering och servicetrafik i Jakobstads centrum

Staden Jakobstad har inlett arbetet med att utarbeta en parkeringsstrategi. I arbetet utreder man utvecklingsbehoven för parkering och skapar målsättningar och planer för att utveckla parkeringen i framtiden. I arbetet granskar man också utvecklingsbehoven för servicetrafik och varuleveranser i centrum och formar en uppfattning om riktlinjerna för utvecklingen. Arbetet hänför sig till ett mer omfattande utvecklingsarbete för Jakobstads centrum.

Som utgångspunkt för planen behövs företagens synpunkter på den nuvarande situationen och om framtida trender både med tanke på parkering och servicetrafik. Synpunkterna kartläggs inledningsvis genom en webbenkät, men avsikten är att senare göra intervjuer och ordna ett presentationstillfälle.

Du kan besvara enkäten på denna länk:
https://new.maptionnaire.com/q/4mv7wv3j8ii7

Enkäten kan besvaras fram till 21.1.2024.

Mera information fås av
Laura Mansikkamäki, laura.mansikkamaki@afry.com
Harri Kotimäki, harri.kotimaki@jakobstad.fi