MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR

Onsdagen 24.1.2024 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning konstatera preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa, vilket ledde till att bassängen stängdes fredagen 26.1.2024. I simhallen påbörjades åtgärder för att korrigera störningen i bassängvattnet. Även allaktivitets- och barnbassängen stängdes, eftersom de tillhör samma bassänggrupp, som har gemensamt vattenreningssystem. Bubbelpoolen var stängd endast för att underlätta städningen i den delen av simhallen.
Det slutliga analysresultatet blev färdigt idag 29.1.2024 och resultatet är 0 pmy/100ml. Pseudomonas aeruginosa-bakterien kunde inte påvisas förekomma i undervisningsbassängen.
Alla Jakobstads simhalls bassänger kan därmed omedelbart tas i bruk. Alla bassänger uppfyller kvalitetskraven för bassängvatten.


Mer information fås av:
Outi Fränti Mia Hautala
Hälsoinspektör Hälsoinspektör
050 362 3478 050 362 3479