MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR, bassänger ur bruk

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR

Onsdagen 24.1.2024 tog Miljöhälsan Kallan planenliga myndighetsprov från Jakobstads simhalls
bassänger. I provet som togs från undervisningsbassängen kunde man i laboratoriets förundersökning
konstatera en preliminär förekomst av bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Undervisningsbassängen är nu stängd, samt även allaktivitets- och barnbassängen, eftersom de tillhör
samma bassänggrupp, som har gemensamt vattenreningssystem. Även bubbelpoolen stängs för att
man kan göra en grundlig städning i den delen av simhallen. För tillfället är endast stora bassängen i
användning.

Åtgärder har vidtagits vid simhallen för att korrigera bassängvattnets störningssituation. De berörda
bassängerna tas inte i bruk innan vattenkvaliteten via myndighetsprover konstaterats uppfylla gällande
kvalitetskrav för bassängvatten.
Pseudomonas aeruginosa-bakterier får inte förekomma överhuvudtaget i bassängvatten (kan inte
påvisas/100 ml). Pseudomonas aeruginosa-bakterien kan typiskt ge hudutslag eller inflammation i yttre
hörselgången. Bakterierna i släktet Pseudomonas är allmänna i miljön och därför kan de enkelt komma
in i simhallar och därmed också i bassängvattnet.

Det slutliga analysresultatet blir färdigt på måndag 29.1.2024. Miljöhälsan Kallan meddelar då om
fortsatta åtgärder.

Mer information fås av:
Outi Fränti Mia Hautala
Hälsoinspektör Hälsoinspektör
050 362 3478 050 362 3479