PRESIDENTVALET 2024

Valet av republikens president förrättas söndagen den 28.1.2024. Om ingen av kandidaterna har fått majoriteten av de angivna rösterna förrättas det andra valet söndagen den 11.2.2024.

Röstberättigad vid presidentvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen för det första valet fyller 18 år.

Inför presidentvalet är staden Jakobstad indelad i 6 röstningsområden enligt följande:

Röstningsområde                                              Röstningsställe

001                   Centrum                                    Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12

002                   Öster                                          Itälä skola, Industrivägen 13

003                   Kyrkostrand                              Kyrkostrands skola, Bagarnäsvägen 32

004                   Vestersundsby                         Vestersundsby skola, Skolvägen 32

005                   Permo                                        Permo daghem, Permovägen 26

006                   Bonäs                                         Länsinummi skola, Västerleden 1

Under båda valdagarna är röstningslokalerna öppna kl. 9–20.

FÖRHANDSRÖSTNING

Förhandsröstningen pågår från och med onsdag 17.1 till och med tisdag 23.1.2024 på Stadsbiblioteket i Jakobstad, adress Runebergsgatan 12, vardagar kl. 10-20, lördag-söndag kl. 10-15.

Förhandsröstningen för ett eventuellt andra val pågår från och med onsdag 31.1.2024 till tisdag 6.2.2024 på Stadsbiblioteket i Jakobstad, adress Runebergsgatan 12, 68600 Jakobstad, vardagar kl. 10–20, lördag–söndag kl. 10–15.

Mera information om presidentvalet och kandidaterna hittar du här: Framsida – Val (vaalit.fi)