Arbetet med stadens nya strategi framskrider

En workshop för stadens invånare hölls med anledning av förnyandet av stadens strategi på stadshuset 13 mars 2024. Totalt 13 invånare deltog i strategiworkshoppen och fick komma med synpunkter och därmed påverka innehållet i stadens nya strategi.

Deltagarna i workshoppen hade lottats bland totalt 95 personer som i veckans fråga 10–21.1.2024 hade anmält intresse att delta i workshoppen. De intresserade hade fått uppge kön, ålder, modersmål och sysselsättningssituation i samband med intresseanmälan och deltagarna lottades sedan baserat på dessa kriterier så att det skulle bli en blandning av olika typer av invånare. Totalt 27 invånare bjöds in till workshoppen (14 kvinnor och 13 män, varav 15 var svenskspråkiga, 11 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål), men i workshoppen deltog 7 kvinnor och 6 män, varav 8 var svenskspråkiga, 4 finskspråkiga och 1 hade annat modersmål.

Utöver strategiworkshoppen för invånare har staden ordnat två aftonskolor för stadsfullmäktige, i november 2023 och i mars 2024. I den andra aftonskolan deltog också ungdomsfullmäktige. Dessutom har staden i november 2023 ordnat en strategiworkshop för stadens personal med chefsuppgift och en strategiworkshop för näringslivet, vilken hölls i januari 2024.
Staden samarbetar kring den nya strategin med konsultbyrån MDI och stadsfullmäktige behandlar den nya strategin 2025–2030 på sitt möte 10 juni 2024.