Staden lanserar föreningskalender

Staden Jakobstad har efter diskussioner med stadens föreningar gjort en föreningskalender (där man samtidigt kan be om talkohjälp) på svenska och finska. Föreningskalendern finns också på stadens webbplats under ”Kultur och fritid”. Föreningskalendern är enkel att använda. Det första man ska göra är att registrera ett konto för föreningen. Då man lägger in en händelse i kalendern kan man samtidigt fråga efter talkohjälp. Ur den enskilda invånarens synvinkel kan ett talkotillfälle vara ett enkelt sätt att bekanta sig med en förenings verksamhet. Tanken är att föreningarna kan fylla i sina händelser i kalendern långt på förhand, eftersom kalendern syns månadsvis och därmed är lätt att överblicka. Föreningskalendern är tänkt för föreningar i staden som vill synas i Jakobstad.