Info gällande trafikarrangemang vid Pedersesplanaden

Onsdagen 24.4 återupptas arbetena med byggandet av nya enkelriktade cykelleder och gångleder längs Pedersesplanaden.

Längs den norrgående körfilen (östra sidan om kanalen) fortsätter arbetena med färdigställa stenläggningsarbetena innan asfalteringsarbeten tar vid. Stor del av den norrgående filen är planerad att asfalteras inom maj och juni månad, esplanaden kan öppnas upp för trafik vartefter asfalteringsarbetena blir klara.

Längs den södergående filen (västra sidan om kanalen) fortsätter arbetena med att bygga dagvattenledningar och annan teknik innan stenläggningsarbetena tar vid. Den södergående filen kommer att stängas av till stora delar samtidigt. Arbeten kommer att pågå samtidigt mellan Strengbergsgatan-Rådhusgatan samt Rådhusgatan-Trädgårdsgatan, även arbeten med simhallens parkering kommer att påbörjas. Lätt trafik kommer att ha möjligt att ta sig till simhallen genom arbetsplatsen via ett skilt avstängt område men bilar kommer att hänvisas till parkeringen bakom centralplanen.

Korsningen Pedersesplanaden-Rådhusgatan kommer att hållas öppen under så lång tid som möjligt, men kommer att vara stängd i princip under hela juni månad på grund av lite mera omfattande arbeten.

Liksom tidigare så kommer det att ordnas en kortare omväg runt arbetsplatsen för den norrgående filen via Herrholmsgatan-Styrmansgatan-Strengbergsgatan samt för den södergående filen via Pedersesplanaden-Styrmansgatan-Herrholmsgatan. Dessa rutter är inte optimala för större trafikmängder och det blir också svårt att ordna med tanke på lätta trafikens säkerhet ifall all trafik som normalt kör Pedersesplanaden använder denna dagligen.

Vi önskar därför att trafikanter tar i beaktande följande rekommenderade rutt för trafik som normalt använder Pedersesplanaden för genomfart. Trafiken från stadens södra och västra del till och från Alholmen eller Larsmovägen ombeds köra Strandvägen eller Västerleden-Österleden-Pedersvägen-Östra ringvägen-Botttenviksvägen eller via Kållbyvägen-Nordanvägen och undvika att köra längs Pedersesplanaden under byggtiden mer än nödvändigt.

När projektet går vidare kommer efter hand att ordnas kortare närrutter som omväg runt arbetsplatserna men vi ber att så länge projektet pågår trafikanterna skulle använda de längre omvägarna förbi Pedersesplanaden. Vi önskar också att kommande publik till olika evenemang som ordnas i området (t.ex Jaro-matcher) parkerar en lite längre bit bort vid någon större parkeringsplats och kanske ännu hellre väljer att cykla eller promenera till matchen.

Staden Jakobstads Kommunaltekniska avdelning är beställare och projektets huvudentreprenör är R&R Frostdahl.

Projektet beräknas vara helt klart senast 31.10.2024.

En karta över omvägarna finns här.