Informationstillfälle om enskilda vägar

Staden Jakobstad ordnar tillsammans med Skogsvårdsföreningen Österbotten informationstillfällen om enskilda vägar. Evenemangen har samma innehåll, men på grund av det stora antalet deltagare delas inbjudningarna ut på olika kvällar.

torsdag 25.4.2024 kl.18:00-20:00
måndag 29.4.2024 kl.18:00-20:00
tisdag 7.5.2024 kl.18:00-20:00
vid gymnasiets stora auditorium Skolgatan 20

Som vänlig önskan p.g.a. utrymmesbrist är att bara en person per väglag eller registerfasighet deltar på informationskvällen.