Invånarenkät om cykelparkering i Jakobstad

Staden Jakobstad har inlett ett projekt för att förbättra cykelparkeringen. I arbetet kartläggs de nuvarande utvecklingsbehoven och man gör upp en plan för att förbättra cykelparkeringen under de kommande åren. Man granskar cykelparkeringen vid allmänna platser, i synnerhet i centrum. Arbetet anknyter till uppdateringen av planen för stadsbygge, där man i synnerhet satsar på att skapa ett trivsamt och mer gångbetonat centrum. Genom bättre cykelparkering kan man öka intresset för att cykla.

Genom invånarenkäten kartläggs bland invånare och dem som rör sig i staden de nuvarande vanorna och synpunkterna kring utvecklingsbehoven. I slutet av enkäten kan man märka ut populära ställen och utvecklingsbehov på en karta.

Du hittar invånarenkäten här.