Jakobstad digitaliserar sina fastigheter för proaktivt fastighetsunderhåll och energioptimering

I april 2024 kopplas 20 av Staden Jakobstads fastigheter upp i en ny dataplattform och kan i realtid styras för att optimera både energianvändning och inomhusklimat.

Byggnaderna är uppkopplade med Tammerforsbaserade Nobody Engineerings IOT-robotar, som skapar en tvåvägskanal till fastighetsautomationssystemet. Data från fastighetsautomationssystem levereras varje minut via ett oberoende datalager till den externa tjänsteleverantören Lassila &; Tikanoja, vars expertteam, L&T Smartti Automation, analyserar data och optimerar styrdata för fastighetsautomation för den mest effektiva energianvändningen i fastigheter. L&T Smartti Automation använder även annan information, såsom väderprognoser och energisystemdata, för att hitta de bästa möjliga inställningarna för olika fastigheter med tanke på både energioptimering och inomhuskomfort. Dessutom analyserade Lassila &; Tikanojas expertteam L&T Smartti Automations observationer, såsom fel i ställdon och styrning.

Målet är att spara minst 100 000 euro i nettokostnader för Jakobstad år 2024 genom energieffektivitet och samtidigt skapa bättre inomhuskomfort för användarna. Med denna lösning kommer staden att minska sina klimatutsläpp i enlighet med klimatstrategin.

"Vårt samarbete med Staden Jakobstad och Nobody Engineering har fungerat smidigt, och det är fint att tillsammans med dem kunna utveckla ännu mer hållbara och energieffektiva stadsplanerings- och fastighetsunderhållstjänster", säger Hannu Kimiläinen, direktör för L&T Energy Services.

Med den nya tjänsten blir fastighetsunderhållet effektivt, proaktivt och produktivt. När byggnader är anslutna till dataplattformen 24/7 kan eventuella fel i fastighetens system upptäckas i realtid och repareras snabbare och mer exakt. Ju mer data som samlas in, desto mer förståelse uppstår för hur olika system fungerar i olika byggnader i staden under olika väderförhållanden, årstider och användningsnivåer. Med hjälp av dataanalys kan man också upptäcka eventuella brister eller en gradvis försämring av olika system. Detta möjliggör bättre planering i förväg av olika underhållsåtgärder, såsom filterbyten eller rengöring av VÅV-system. Ett mer proaktivt och produktivt fastighetsunderhåll utvecklas i nära samarbete med stadens leverantör Alerte, stadens tjänstemän och experter från Lassila &; Tikanoja.

”All data som analyseras och förståelsen hur olika system fungerar både enskilt och tillsammans kommer också att kunna användas som underlag i planeringen av nya byggnader. Staden Jakobstad har precis börjat arkitektplaneringen av en ny skola och där kommer data från nuvarande skolor vara väldigt värdefull i planeringen och dimensioneringen av de tekniska systemen.”, säger Stadsutvecklingsdirektör Mika Hakosalo från Jakobstad.

Staden Jakobstad kommer tillsammans med Nobody Engineering och Lassila & Tikanoja att presentera denna i kommunala sektorn unika lösningen på ”Kiinteistöjen ylläpitopäivät” den 9.4 i Tammerfors.