Jakobstads lärstig för hållbarhet

Jakobstad har nu en lärstig för hållbarhet för elever i åk 1–9 och Jakobstads gymnasium har en färdplan för hållbarhetskompetens. Lärstigen och färdplanen ger elever och studerande kunskaper, färdigheter och attityder som ska vägleda dem att agera för en hållbar vardag och framtid, själva och tillsammans. Du hittar lärstigen och färdplanen på Gröna stigens och Gröna färdens webbplats.

24 april kommer lärstigen och färdplanen att behandlas i nämnden för bildning och välfärd som komplement till den lokala läroplanen. Det här görs direkt efter att politiker, tjänsteinnehavare och rektorer i Jakobstads- och Karlebyregionen för första gången samlas kring hållbarhet under ett gemensamt regionalt seminarium. 

Lärstigen, färdplanen och webbplatsen har skapats inom Gröna stigen och Gröna färden – en gemensam klimat- och hållbarhetssatsning för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Jakobstads- och Karlebyregionen. Förutom lärstigen och färdplanen hittar du bl.a. mängder av materialtips och snart även Jakobstads bokningsbara klimatlabb på webbplatsen. Låt dig inspireras! 

Satsningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, staden Jakobstad, Karleby stad, Kronoby kommun, Larsmo kommun, Nykarleby stad och Pedersöre kommun.