Jakobstads ungdomsfullmäktiges program 2024-2025

Ungdomsfullmäktiges tvååriga mandatperiod inleddes i början av året. Nu är deras program för den kommande perioden klart. Ta reda på vilka frågor som ungdomsfullmäktige kommer att fokusera på under sin mandatperiod och vad de vill påverka.

Programmet hittar du här.