Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver inte längre kokas

MYNDIGHETSMEDDELANDE FRÅN MILJÖHÄLSAN KALLAN
Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver INTE längre kokas

Uppmaningen som utfärdades 23.4.2024, om att koka Jakobstads Vattens mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft. I provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas. För tillfället är klorhalten i hushållsvattnet på en högre nivå än vanligt och det förekommer en starkare lukt av klor. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Se mera information och vanliga frågor och svar gällande hushållsvatten på Miljöhälsan Kallans hemsida (hushållsvatten).