Stipendier och projektanslag ur Jakobstads 350-årsjubileumsfond

Fonden har till ändamål att befrämja och höja sådan verksamhet som bidrar till utvecklingen av Jakobstad i enlighet med valspråket ”en bra stad bättre”. I detta syfte kan fonden dela ut stipendier och projektanslag till personer eller organisationer som arbetar för ändamålet.
En fritt formulerad ansökan lämnas in till stadsstyrelsen elektroniskt till: registraturen@jakobstad.fi. Ansökan ska lämnas in senast fredagen den 3 maj 2024 kl. 15.00. Stipendier och projektanslag kan även delas ut till personer eller organisationer som inte ansökt om dessa. Mer information: Stadsdirektör Anna Ekstrand, tel. 044 785 1410, anne.ekstrand@jakobstad.fi, Stadsstyrelsen i Jakobstad.