Asfaltering på Jakobsgatan, Österleden och Köpmansgatan

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy asfaltering på Jakobsgatan / Österleden samt en del av Köpmansgatan 20-31.5.2024.

Jakobsgatans / Österledens trafik stängs för trafik mellan Trädgårdsgatan – Stationsvägen. Trafiken styrs via Trädgårdsgatan, Choraeusgatan och Stationsvägen. Trafiken till busstationen ordnas från södergående fil till endera infart.

Kartan hittar man här.

Tilläggsinformation:
Sundström Ab Oy
Paul Sundström
0400 457284