Badstränderna i Björnholmen och Killingholmen valdes till utvecklingsobjekt för invånarbudgeten 2024

1 041 personer deltog i enkäten om invånarbudget. Av dem understödde 58 procent upprustningen av stränderna i Björnholmen och Killingholmen. Detta alternativ var klart populärast i enkäten, så idrottssektorn och centralen för tekniska tjänster ansåg det viktigt att detta projekt förverkligas genast. Staden Jakobstad avslutar upprustningsarbetet vid stränderna i Björnholmen och Killingholmen inom maj månad.

Upprustning av stranden i Björnholmen:

  • Växtligheten grävs bort med grävmaskin
  • Stranden räfsas och man kör ut mer sand
  • De två murkna träden nära stranden tas bort
  • Grillplatsen förnyas
  • En ny omklädningshytt förs till stranden

Upprustning av stranden i Killingholmen:

  • Växtligheten grävs bort med grävmaskin
  • Stranden räfsas och man kör ut mer sand

Mera information:
Milla Kallioinen, förvaltningsdirektör, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi
Fredric Portin, chef för idrotts- och välfärdstjänster, tel. 044 785 1529, fredric.portin@jakobstad.fi
Frank Bäcksholm, byggherreingenjör, tel. 044 785 1998, frank.backsholm@jakobstad.fi