Byggarbetet vid Pedersesplanaden

Byggarbetet vid Pedersesplanaden framskrider i bra fart, nu kan man verkligen börja se hur det kommer att se ut och fungera då allt är färdigt. Stora delar av den norrgående körriktningen börjar vara klara, men på grund av arbeten i flera korsningsområden kan avsnitten ännu inte öppnas för biltrafik.

Cykel- och gångtrafiken kan redan nu använda sig av den nya gång- och cykelleden längs östra sidan mellan Södermalmsgatan och Strengbergsgatan. Den nya rödasfalterade cykelleden är enkelriktad. Tanken är att man cyklar norrut längs den östra sidan av Pedersesplanaden och söderut längs den västra sidan, men under byggtiden, tills allt är klart, tillåts undantag till denna regel.

Resterande asfaltering av östra sidan är planerad att utföras i slutet av juni. Om allt går bra och tidtabellen håller så asfalteras även delar av västra sidan mellan Strengbergsgatan och Rådhusgatan inom samma tidsperiod.

En större trafikavstängning är på kommande från och med 3 juni, då korsningen mellan Pedersesplanaden och Rådhusgatan stängs av, Jakobstads Vatten sanerar samtidigt sina ledningar i korsningsområdet. Korsningen beräknas vara avstängd 3–4 veckor och under tiden styrs trafiken runt arbetsområdet via Herrholmsgatan och Pinnonäsgatan. Korsningen mellan Skutnäsgatan och Pedersesplanaden kommer att öppnas för trafik i väst-östlig riktning, men vi önskar att man i mån av möjlighet väljer någon av de större ringvägarna i staden, exempelvis Västerleden.

Hela projektet ska vara klart till hösten.