Downhill mountainbikebana vid gamla avstjälpningsplatsen

Staden Jakobstad har beviljats ett statsunderstöd om 37 000 € för byggandet av en downhill mountainbikebana vid gamla avstjälpningsplatsen. Regionförvaltningsverket som beviljat understödet skriver i sitt beslut att understödsansökan är bra och hela området är en väldigt intressant helhet som betjänar ett mångsidigt behov av olika användargrupper. Stadens egen del är ca 60 000 €, en del företag i nejden har också lovat att eventuellt bidra med en summa.

Projektet påbörjas under hösten med att tillvarata och breda ut schaktmassor från saneringen av Östanpåvägen. Den slutliga utformningen av de totalt fyra nedfarterna samt en uppfart slutförs våren 2025.

Samtidigt fortsätter utvecklingen av en OCR-bana (obstacle course racing) till området tillsammans med lokala föreningen OCR Jeppis. Även en del andra mindre förbättringsarbeten av olika slag kommer att utföras vid området under detta år. 

Tilläggsuppgifter: Frank Bäcksholm, Frank.Backsholm@jakobstad.fi, tel. +358447851998.