Stora delar av Pedersesplanaden ka nu öppnas för trafik

Stora delar av Pedersesplanaden kan nu öppnas för trafik, inklusive Rådhusgatans korsning. Arbetet framskrider enligt plan, och nu kan hela östra sidan av gatan (norrgående körriktning) öppnas för både biltrafik och gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelleden mellan Paul Hallvars gata och Trädgårdsgatan väntas asfalteras inom ca 2-3 veckor, men den går ändå att använda redan nu. I övrigt är alla arbeten längs östra sidan så gott som klara.  

Längs västra sidan (södergående körriktning) öppnas sträckan Strengbergsgatan-Rådhusgatan för all trafik. Jordbyggnadsarbeten fortsätter längs västra sidan mellan Rådhusgatan och Paul Hallvars gata. Avsnittet är tills vidare avstängt för trafik. 

Längs de avsnitt som öppnas för trafik kommer övergångsställen inom kort att målas samt linje- och symbolmarkeringar för gång- och cykellederna. Cykellederna (asfalt i mörkröd färg) är enkelriktade, alltså man cyklar norrut längs östra sidan (delen närmast centrum) och söderut längs västra sidan (delen mot centralplanen och simhallen mm.). I övrigt är det normala trafikregler som gäller, vilket betyder att barn under 12 år får cykla på trottoaren i båda riktningarna. Observera att väjningsplikt gäller framöver för alla gator som korsar Pedersesplanaden. 

Hela projektet blir klart till hösten.