Bidrag

Väghållningsbidrag

Staden Jakobstad har även beslutat att väglagen kan söka finansiella bidrag av staden för väghållningen. Det förutsätter dock att alla förutsättningar för beviljande av bidrag är uppfyllda.

Ansökan för underhålls- och skötselbidrag för föregående år ska vara inlämnad senast 30.3 kl. 12.00 varje år. Om 30.3 är en helgdag lämnas ansökan in senast följande veckas första vardag kl. 12.00. Försenade ansökningar behandlas inte.

Blankett för bidragsanhållan. ”länk till .PDF och Word”

Information om bidragsvillkor och underhållsklasser. ”länk till .PDF OBS! 2st olika!”

I Jakobstad är de enskilda vägarna indelade i underhållsklasser. Väglagen eller vägdelägarna kan ansöka om att få underhållsklassen ändrad. Ansökan lämnas in till tekniska nämnden.

Ansökan skickas till:

Staden Jakobstad

Kommunaltekniska avdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad

Ansökan går även att skicka in per e-post: enskildavagar@jakobstad.fi

Grundförbättringsbidrag

Väglagen kan också söka bidrag för grundförbättring av vägen. Bidragsansökan ska vara inlämnad 30.4 varje år som föregår året då arbetet är planerat att utföras.

Information om grundförbättringsbidragen finns här. ”länk till .PDF”

Ansökningsblankett för grundförbättringsbidragen finns här. ”länk till .PDF och word”

Man kan också söka statsbidrag för enskilda vägar från NTM-centralen. Mer information och anvisningar finns på NTM-centralens webbplats

https://www.ely-keskus.fi/sv/yksityistieavustukset