Annika Häger

Annika Häger

Integrationshandledare

Integrationsenheten

annika.hager@jakobstad.fi

044 785 1526