Jan Ehnvall

Jan Ehnvall

Arkivföreståndare

Jakobstads museum

jan.ehnvall@jakobstad.fi

044 785 1621