Jarmo Ittonen

Jarmo Ittonen

Vänsterförbundet

Vänsterförbundet

jarmo.ittonen@multi.fi

040 043 7777