Johanna Pesola

Johanna Pesola

Administrativ sekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

johanna.pesola@jakobstad.fi

044 785 1282