Kommunaltekniska jouren

Kommunaltekniska jouren

Fungerar endast utanför kontorstimmar, från kl. 16

Kommunaltekniska tjänster

044 785 1999