Hanna Wallenstjerna

Hanna Wallenstjerna

Ärendehanteringssekreterare

Förvaltning, Stadskansliet

hanna.wallenstjerna@jakobstad.fi

044 785 1280