Peter Boström

Peter Boström

Stadsfullmäktigets I viceordförande

Svenska Folkpartiet

peter.bostrom@datic.fi

044 550 9902