Sven Söderholm

Sven Söderholm

Individhandledare för startverkstaden

Ungdomsbyrån

sven.soderholm@jeppis.fi

044 78 51254