Wilma Fröjdö

Wilma Fröjdö

Administrativ sekreterare

Personalavdelningen

wilma.frojdo@jakobstad.fi

044 785 1285