Maria Malms parkering

Maria Malms parkering

Parkeringskort C, Easy Park eller ParkMan-betalning på området.
Maria Malms parkering blev avgiftsbelagd 4.1.2015 då automaten togs i bruk.

  • Automaten tar mynt och bank- eller kreditkort.
  • 1,40 euro/timme eller en hel månad för 50 euro
  • Kvittot från parkeringsautomaten sätts fram i vindrutan så att det kan läsan

Från och med 14.1 säljer staden parkeringskort B som gäller ett år på Maria Malms tomt och Kvarnbackens parkering.

  • Korten ska beställas här.
  • Kom ihåg att fylla i följande uppgifter: antal kort, kontaktperson, telefonnummer, e-post, företag och faktureringsadress.
  • Korten avhämtas/kvitteras ut från Marina Sundholm, kommunaltekniska avdelningen.’
  • Ett årskort kostar 330 euro, inklusive skatt.

Värmestolpar

Värmestolpar

Staden har 24 värmeplatser på Maria Malm-tomten. Parkeringskortet kostar 330 euro/år och eluttaget för 5 månader 150 euro/år, sammanlagt 480 euro/år. Det faktureras för ett helt kalenderår från januari till december.

De som betalar för värmeplatsen får egen nyckel till stolpen. Nyckeln lämnas tillbaka till Centralen för tekniska tjänster ifall platsen inte hyrs följande år.

Betalad parkeringsrätt visas med ett gällande P-kort.