Stadens sommarjobb och sommarjobbssedlar

Staden anställer även i år unga mellan 15 och 20 år för sommarjobb inom olika sektorer såsom småbarnspedagogiken, miljövården samt kultur- och fritidstjänster. Sommarjobbet varar i fyra veckor och arbetstiden är 30 timmar per vecka eller totalt 120 timmar under sommarsäsongen.

Även sommarjobbssedlar delas ut i år igen. Förra året delade staden för första gången ut sommarjobbssedlar, som ungdomar kan använda för att söka sommarjobb hos andra arbetsgivare. Samma praxis fortsätter även i år. Värdet av sommarjobbssedeln är 700 euro, och den syftar till att uppmuntra arbetsgivare att anställa sommararbetare. En 15-20-årig ungdom från Jakobstad kan få sommarjobbssedel och ansöka om den på samma blankett som för sommarjobb. Med sommarjobbssedeln kan ungdomen söka sommarjobb från företag, föreningar, organisationer, näringsidkare, föreningar, stiftelser eller församlingar. Du kan läsa mer om sommarjobbssedelns regler här.

Både sommarjobbare och mottagare av sommarjobbssedlar väljs genom lottdragning.

Vi har publicerat namn på sommarjobbare och mottagare av sommarjobbssedlar här.

Wilma Fröjdö, administrativ sekreterare